SIMPLICOR CRM/ERP – nejrychlejší informační systém na webu

Příjem aktuální vratky

Z SIMPLICOR WIKI

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Menu

Formulář

Dodací list

Název Popis
Místo

Místo (např. pobočka, obchod, e-shop)

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa

Základní informace

Název Popis
Číslo

Kód (pořadové číslo) dokladu

Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada

Druh Rozlišení podtypu dokladu - vždy "Vratka zákazníka"
Datum dodání Skutečné datum přijetí
Původní dodací list  Číslo původního dodacího listu
Stav Aktuální stav vratky, viz Stavy
Č. dokladu partnera Číslo vratky zákazníka.
Sklad

Sklad, na který bude po schválení vratky naskladněno vrácené zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady

Kontrola kvality Určuje, zda byla provedena vstupní kontrola kvality
Zakázka

Přiřazená zakázka. Každá vratka musí být přiřazena k zakázce.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky

Obchodní partner

Odběratel, který vrací zboží.

Nastavení: Pomocí číselníku Ciselnik.png nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)

Adresa

Adresa odběratele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)

Předávající/řídič Jméno předávající osoby/řidiče
Počátek přebírání Datum a čas, kdy začala vykládka/vážení zboží.
Konec přebírání Datum a čas, kdy zkončila vykládka/vážení zboží.
Číslo plomby Číslo plomby vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo.
SPZ Registrační číslo vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo.
Váha (kg) Celková hmotnost.

Vazby

Název Popis
Skladová operace Číslo skladové vratky přijaté.
Objednávka Číslo objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace).
Plnění objednávky Plnění objednávky, které bude po schválení vratky aktualizováno (schválení fakturace). V případě, že bylo plnění objednávky již fakturováno, bude znovu schváleno k fakturaci vráceného množství.
Faktura Vydaná faktura (dobropis), kterou byl tato vratka fakturována.
Plnění faktury Plnění vydané faktury (dobropisu).

Adresa dodání

Název Popis
Text Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Ulice 1 Ulice a číslo domu
Jméno Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby
Ulice 2 2. řádka ulice
Jméno 2 2. řádka názvu firmy
PSČ Poštovní směrovací číslo
Město Město nebo obec


Položky

Název Popis
Produkt Vrácený produkt.
Varianta Označení varianty vráceného produktu.
m/j Měrná jednotka vráceného produktu.
Vrácené množství Vrácené množství.
Převzané množství Skutečně převzaté množství.
Korekce množství Rozdíl mezi požadovaným a skutečně vráceným množstvím.
Důvod korekce Důvod rozdílu množství.
Váhy (kg) Skutečná hmotnost zboží
Vrácené alt. množství Vracené množství v alternativní měrné jednotce.
Převzaté alt. množství Skutečné vrácené množství v alternativní měrné jednotce.
Alternativní m/j Alternativní měrná jednotka.
Položka objednávky Cenová řádka objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství).
Položka faktury Cenová řádka vydané faktury (dobropisu).

Přijaté jednotky

Název Popis
Čas přebírání/vážení Čas, kdy byla jednotka zboží vyložena/vážena.
Dodaný produkt Skutečně přijatý produkt (totožný s produktem v položce vratky nebo rozdílný v případě marketingového produktu).
Množství Skutečně vrácené množství množství zboží.
Alt. množství Vrácené množství v alternantivní měrné jednotce.
Váha (kg) Skutečná hmotnost vracené jednotky zboží.
Objem Objem přijatého zboží v m3
ID balení Např. číslo palety.
Vrácená položka Položka (výrobní číslo, šarže), která bude po schválení vratky naskladněna.

Texty

Název Popis
Číslo Kód (pořadové číslo) dokladu

Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada

Datum dodání Skutečné datum přijetí.
Obchodní partner Dodavatel zboží.
Poznámka 1 Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Text - předmět plnění).
Poznámka 2 Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Dodatečný text).
Poznámka 3 Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Upozornění - předávací protokol).


Implementace

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje